Selamat datang di web tuluszvleura.com

Selamat datang di web tuluszvleura.com

Materi Kelas 2 Tema 1 Subtema 1

Materi Tematik Kelas 2

Tema 1: Hidup Rukun

Subtema 1: Hidup Rukun di Rumah

Dirancang untuk pembelajaran selama masa pandemi covid-19

#BelajarDariRumah #DiRumahSaja

Materi Pembelajaran Esensial Masa Pandemi Covid-19 Kelas 2 Tema 1 Subtema 1

PPKn KD 3.1 dan 4.1

Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Bunyi dan lambang sila-sila Pancasila adalah sebagai berikut.

1. Ketuhanan yang Maha Esa


 

Sila pertama dilambangkan dengan bintang emas. 

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

Sila kedua dilambangkan dengan rantai emas. 

3. Persatuan Indonesia

Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. 

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. 

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas.

Materi Pembelajaran Esensial Masa Pandemi Covid-19 Kelas 2 Tema 1 Subtema 1

Bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1

Berbagai Macam Ungkapan

Ungkapan adalah gabungan kata yang mempunyai arti berbeda dengan kata asalnya. Contoh ungkapan:
1. Buah tangan artinya oleh-oleh
2. Buah hati artinya anak
3. Rendah hati artinya tidak sombong
4. Besar kepala artinya sombong
5. Kutu buku artinya gemar membaca

Materi Pembelajaran Esensial Masa Pandemi Covid-19 Kelas 2 Tema 1 Subtema 1

Matematika KD 3.1 dan 4.1

Mengenal Bilangan Cacah

Bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif. Contoh bilangan cacah adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, ... dan seterusnya.

Bilangan cacah dapat digambarkan bentuk kubus. Ada kubus satuan, kubus puluhan, dan kubus ratusan.

Contoh:

Bilangan 217 dibaca dua ratus tujuh belas. 217 disebut lambang bilangan.


Bilangan 138 dibaca seratus tiga puluh delapan.

Materi Pembelajaran Esensial Masa Pandemi Covid-19 Kelas 2 Tema 1 Subtema 1

SBdP KD 3.3 dan 4.3

Irama Lagu

Irama lagu adalah cepat lambatnya sebuah lagu dimainkan.


Related : Materi Kelas 2 Tema 1 Subtema 1

0 Komentar untuk "Materi Kelas 2 Tema 1 Subtema 1"

Artikel Terpopuler